Jak duże może być dofinansowanie w ramach programu Laboratoria Przyszłości?

  • macprom 

Laboratoria Przyszłości to rządowy program realizowany przez Ministerstwu Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach programu szkoły podstawowe w całej Polsce mogą starać się o otrzymanie środków finansowych na zakup wyposażenia szkolnych laboratoriów, dzięki któremu uczniowie będą mogli rozwijać kompetencje, takie jak: współpraca, kreatywność czy znajomość nowych technologii.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości organy prowadzące szkoły mogą otrzymać:

  • do 30 000 złotych – w przypadku szkół podstawowych, do których uczęszcza do 100 uczniów;
  • do 60 000 złotych – w przypadku szkół podstawowych, do których uczęszcza od 101 do 200 uczniów;
  • do 70 000 złotych – w przypadku szkół podstawowych, do których uczęszcza od 201 do 234 uczniów;
  • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół podstawowych, do których uczęszcza od 235 uczniów.

W sumie w ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych na rozwój kompetencji przyszłości.